Dira ya Wizara

Kuwa na huduma ya maji safi na salama iliyo endelevu, nafuu na ya kutosha kwa wananchi wote