Wasifu

Eng. Ritha Kilua

Mkurugenzi Msaidizi WQSD Sehemu ya Ushauri wa Kitaalam, Uendeshaji na Uendelezaji wa Shughuli za Ubora wa Maji

Eng. Ritha Kilua

Inafanyiwa kazi