Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wimbi la Vitendo vya Kitapeli

Kwa wiki kadhaa sasa, kumejitokeza wimbi la vitendo vya kitapeli la kutuma ujumbe mfupi wa maneno (SMS) pamoja na kupiga simu kwa baadhi ya Wakurugenzi Watendaji wa Mamlaka za Majisafi na Majitaka Mijini katika Mikoa mbalimbali wakijitambulisha wao ni Mhe Waziri wa Maji au Mhe. Naibu Waziri wa Maji na kuwa wanahitaji msaada wa fedha au wao wametumwa na vingozi hao.