Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Hotuba

 Mhandisi Gerson Lwenge (Mb), awasilisha Bungeni Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Wizara ya Maji na Umwagiliaji kwa mwaka 2016/2017.

Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu, baada ya kupokea taarifa iliyowasilishwa hapa Bungeni na Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Kilimo, Mifugo na Maji, Mheshimiwa Daktari Mary Michael Nagu, Mbunge wa Hanang’, ambayo ilichambua bajeti ya Wizara ya Maji na Umwagiliaji; naomba sasa Bunge lako likubali kupokea, kujadili na kupitisha Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Wizara ya Maji na Umwagiliaji kwa mwaka 2016/2017.

Mheshimiwa Spika, napenda kutumia fursa hii kutoa pongezi zangu za dhati kwa Rais wa Awamu ya Tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari John Pombe Joseph Magufuli pamoja na Makamu wa Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa kupata ushindi wa kishindo katika Uchaguzi Mkuu uliofanyika mwezi Oktoba, 2015. Ushindi huo ni ishara ya imani kubwa ya wananchi waliyonayo kwa Rais, Makamu wa Rais na kwa Chama Cha Mapinduzi (CCM). Vilevile, nakipongeza Chama Cha Mapinduzi kwa kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa Wabunge, Wawakilishi na Madiwani.

Kwa maelezo zaidi kuhusu Hotuba Bonyeza HAPA