Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Mradi wa Maswa

Mradi wa maji wa Maswa unahudumia wakazi wa Mji wa Maswa pamoja na vijiji vya Zanzuli, Malita, Buyubi, Dodoma, Hinduki, Mwadila, Mwabayanda na Mwasita. Tanki la kuhifadhi maji la mradi huo lina uwezo wa kiasi cha mita za ujazo 8,600. Urefu wa mtandao wa mabomba ni kilometa 78.